Jak nakupovat, legenda ikon, vzorník RAL, doporučený montážní postup

Vzorník RAL

 

Legenda registrovaných ikon® použitých v e-shopu Poklopy MITECH s.r.o.

Poklopy zateplené

  Poklopy vodotěsné a plynotěsné

  Poklopy děšťujisté

  Poklopy pachotěsné

  Novinka v sortimentu

   Poklop na základě zkoušek je klasifikován jako nehořlavý,  ikony jsou doplněny textem o podmínkách nehořlavosti

  Poklopy třídy A15, použití v zónách pro chodce jako jsou například chodníky, cyklotrasy,  bez pojezdu aut

  Poklopy třídy B125, použití v zónách pro pojezd osobními auty, parkoviště, cesty ke garážím

  Poklopy třídy C250, použití v zónách je velmi omezené, používá se do 50 cm od krajnice směrem do silnice a do 50 cm od krajnice směrem do chodníku

  Poklopy třídy D400, použití v zónách pro pojezd nákladními auty, klasická silnice 2. a 3. třídy

  Poklopy třídy E600, použití v zónách pro pojezd nákladními auty, zatížení vhodné do silnic 1. třídy

  Poklopy třídy F900, použití v zónách pro velmi exponované plochy, jako jsou například letiště

  Datapropustná ikona znamená, že poklop je vyrobený

z materiálu, který nebrání prostupu dat v pásmu volně používaných frekvencí a dosahu dle výkonu vysílacího a přijímacího zařízení

1. Menu

V levé části stránky obchodu je takzvané uživatelské menu. Zde ihned najdete vždy to co potřebujete. Prostřednictvím zmíněného menu se dostanete do jednotlivých oddělení obchodu.

2. Oddělení

Zboží je v našem obchodě řazeno do takzvaných oddělení. Všimněte si přehledu těchto oddělení. Kdykoliv kliknete na některý název oddělení, okamžitě vám obchod nabídne přehled zboží, které je do tohoto oddělení zařazeno. Pokud je přehled zboží delší a nevejde se na jednu stranu, bude automaticky rozdělený na více stran. Stačí potom kliknout na odkaz z číslem příslušné stránky a náš obchod vám ihned další stranu nabídne. Každé oddělení mimo to, že obsahuje nějaké zboží, může mít i svoje vlastní pododdělení. I tato pododdělení mohou obsahovat různé druhy zboží.

3. Přehled zboží

Pokud kliknete na některý z názvů oddělení, nebo si necháte vyhledat položku která vás zajímá (viz dále), váš prohlížeč vám nabídne přehled zboží. Každá položka tohoto přehledu obsahuje nejenom název zboží, ale i jeho cenu (a to včetně případné slevy). Navíc ihned můžete toto zboží vložit do vašeho elektronického košíku (viz košík). Případně, pokud je již v košíku vložené, lze jej samozřejmě opět vyjmout. Jakmile kliknete na název zboží, prohlížeč vám nabídne samostatnou stránku zboží. Tato stránka může kromě názvu, ceny i případné slevy obsahovat také velmi podrobný popis výrobku včetně jeho obrázku. I z této stránky máte možnost vložit zboží do košíku.

4. Vyhledávání

V horní části obrazovky najdete políčko pro vyhledávání. Stačí, když do něj zadáte název hledaného zboží, případně jeho část. Poté co stisknete klávesu Enter, nebo tlačítko OK, bude prohledána naše databáze a prohlížeč vám nabídne přehled zboží, které odpovídá vámi zadané podmínce.

5. Vkládání zboží do košíku

Všude tam, kde je název zboží, najdete i možnost vložit toto zboží do košíku. Stačí zadat množství zboží a stisknout ikonku košíku. Zboží je ihned vloženo do košíku, který se Vám zobrazí. Nyní můžete pokračovat v nákupu v jednotlivých odděleních, nebo přejít k vyplnění objednávky v Pokladně.

6. Košík

Jakmile vstoupíte do našeho elektronického obchodu máte v ruce jakýsi pomyslný elektronický košík. Do něj můžete samozřejmě vkládat zboží. Stačí, když u vybrané položky vyplníte množství a stisknete ikonku košíku. V té chvíli je toto zboží vloženo do vašeho elektronického košíku a ten se Vám zobrazí. I zde máte možnost ještě upravovat počet položek zboží tlačítkem přidej, nebo vymaž, případně vyprázdnit celý košík.

7. Pokladna

Pokladna je v našem obchodě spojena s košíkem. Spodní část stránky je věnována kolonkám pro zvolení způsobu platby a doručení. Pro úspěšný nákup v našem obchodě si budete muset vytvořit tzv. uživatelský účet. Klikněte na odkaz registrace v levém menu. Zde vyplňte požadované údaje.

Jakmile jsou vybrány způsob platby a doručení, stačí stisknout tlačítko pro potvrzení údajů. Stiskněte tlačítko Potvrdit údaje. Nyní se zobrazí stránka, na které máte poslední možnost zkontrolovat všechny zadané údaje. Stiskněte tlačítko Odeslat objednávku. Vaše objednávka je v této chvíli odeslána obchodníkovi. Vám přijde e-mail s informacemi a potvrzením vaší objednávky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Poklopy MITECH s.r.o. neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne Poklopy MITECH s.r.o. tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využítí služby serveru Poklopy MITECH s.r.o.. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu po ukočení obchodního případu se mažou, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

Poklopy MITECH s.r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a Poklopy MITECH s.r.o. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele podnikne Poklopy MITECH s.r.o. veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.